Eğitim ücretiniz nedir?

Eğitim ücretlerimizi internet sitemizden inceleyebilirsiniz.

Sanal Tur Ana Sayfası

Aile eğitimleri düzenliyor musunuz?

Kurumumuzda yılda en az 2 kere aile eğitimi düzenlenmektedir. Bu eğitimleri alanında tecrübeli psikologlar vermektedir.

Sanal Tur Ana Sayfası

Çocukların gelişimini takip ediyor musunuz?

Çocukların gelişimi milli eğitim kazanımlarına da uygun olarak psikoloğumuz tarafından hazırlanan bize özel tekniklerle takip edilmektedir. Aynı zamanda, öğretmenlerimiz ve psikoloğumuz sık sık öğrencilerin gelişimleri ile ilgili toplantılar yapmakta ve bunlara uygun etkinlikler planlamaktadırlar.

Sanal Tur Ana Sayfası

Akademik biriminiz var mı?

Tam Okulları tarafından akademik altyapıyı güçlendirmek için kurulan Akademik Birimler Kurulu’nda; Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden okul öncesi anabilim dalı Prof. Dr. Tülin Güler Yıldız yer almaktadır.

Sanal Tur Ana Sayfası

Eğitimde hangi yaklaşımı benimsiyorsunuz?

Oyun çocuklar için evrensel bir dildir. Çocukları merkeze alan TAM Çocuk Gündüz Bakımevinde “Oyun Temelli Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. Oyun temelli eğitim modelinde, öğrenme çocuğun doğal ortamında gerçekleşir. Çocuklar hayali bir durum-senaryo üzerinden hareket ederek roller alırlar ve süreçleri planlarlar. Oyun bitiminde süreci ve kendilerini değerlendirmeleri beklenir. Bu modelin içinde öz düzenleme becerilerini geliştirme hedefi ön plana çıkmaktadır. Öz düzenleme becerileri, çocukların kendi duygu ve düşüncelerini kontrol edebilmeleri, süreçlere dâhil olabilmeleri ve değerlendirme yapabilmeleri üzerinden gelişmektedir. Oyun temelli öğretim içinde birçok yaklaşım, kuram ve teknik barındırır. Bununla birlikte çatısını Vygotsky’nin kültürel-tarihsel kuramı üzerine kurmuştur.

Eğitimde, önemli kişilik, gelişim ve öğrenme modellerini bir araya getiren bir yaklaşım benimsiyoruz. Kurumumuzdaki eğitimleri ve ortamı planlarken başvurduğumuz bazı yaklaşımlar şunlardır: Proje yaklaşımı, Reggio Emilio, Montessori, High Scope, Waldorf, Psikososyal Gelişim Kuramı, Psikoseksüel Gelişim Kuramı, Olgunlaşma Kuramı, Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı, Bruner’in Bilişsel Gelişim Kuramı, Vygotsky’nin Sosyal Öğrenme Kuramı, SCAMPER ve P4C teknikleri, STEAM, Çoklu Zeka Kuramı, Öğrenme Stilleri, 9 Tip Mizaç Modeli

Sanal Tur Ana Sayfası

Okul eğitim sisteminiz nedir?

Tam Gündüz Bakımevi; eğitim anlayışı olarak Vygotsky’nin sosyal öğrenme kuramını çıkış noktası kabul eden, Türk eğitim sistemi ve müfredatlarına paralel geliştirilmiş oyun temelli öğrenme yaklaşımı uygulamaktadır. Programda çocukların seçimlerine önem verilir.
Çocukların gelişim alanları (fiziksel, sosyal, dil, duygusal, öz bakım, bilişsel gelişim) doğrultusunda bütünsel gelişimlerine katkı sağlamak önceliklerimizdendir.

Sanal Tur Ana Sayfası

Kurumunuzda psikolog bulunuyor mu?

Kurum müdürümüz aynı zamanda uzman psikolog ve aile danışmanıdır. 9 yıldır 2-11 yaş arası çocuklarla aktif olarak çalışmakta, ailelere ve öğretmenlere eğitimler vermektedir.

Sanal Tur Ana Sayfası

Branş dersleri olacak mı?

Eğitim modelimiz gereği dört yaş itibariyle kademeli olarak İngilizce, Almanca, Resim ve Müzik branş derslerimiz bulunmaktadır. Tam Okulları kadromuzda bulunan, alanında uzman ve yurt dışı doğumlu İngilizce ve Almanca öğretmenlerimiz branş derslerimizi yürütmektedir.

Sanal Tur Ana Sayfası

Sınıflar kaç kişilik olacak?

Sınıflarımızın kontenjanı yaşlara, sınıf büyüklüğüne ve görevlendirilen öğretmenlere göre değişmektedir.

Sanal Tur Ana Sayfası

Sağlık personeliniz var mı?

Kurumumuzda hemşiremiz görev yapmaktadır.

Sanal Tur Ana Sayfası